Wetenschappelijke Integriteit op de Sociale Faculteit

Het gaat niet zo best met de Leidse terreurprofessoren die sinds kort regelmatig in het nieuws opduiken (nee, NIET terreurprofessor Edwin Bakker), namelijk Marinus IJzendoorn, Adriana Bus en Marian Bakermans-Kranenburg van de Sociale Faculteit.

De Leidse Universiteit, die jarenlang goede sier heeft gemaakt met de vette subsidies die het notoire drietal binnensleepte (wat zullen daar veel mensen van hebben geprofiteerd!), gaat nu een onderzoek instellen naar hun wetenschappelijke integriteit.

Ik wed dat de CWI (“Commissie Wetenschappelijke Integriteit”) zal concluderen dat de wetenschappelijke integriteit van IJzendoorn, Bus en Bakermans-Kranenburg te wensen overlaat. Die conclusie zal dan meteen de aanleiding vormen om de heer en dames te ontslaan. Vroeger, in de tijd van het “reëel bestaande socialisme” (dus achter het ijzeren gordijn) ging het er bij de zuiveringen daar precies eender aan toe. En ook in de Bijbel staat tenslotte: “zoekt en Gij zult vinden…” Zoveel verschilt het Nederland van vandaag niet van de vroegere DDR.

Ik ben bang dat een beroep bij het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) een onderdeel van de Koninklijke Academie van Wetenschappen (KNAW) in Amsterdam niet veel zin heeft. Zonder twijfel zal het LOWI het advies van de CWI in Leiden bekrachtigen.

Wie echter zou denken dat de CWI of het LOWI (en dus de KNAW) zuiver op de graat zijn, heeft het mis. Daarover zal op Waarinholland de komende tijd ook het nodige bericht worden.