Vaderlanders kopen villa en lachen COA uit!

Een groep eervolle vaderlanders heeft in Den Helder een villa gekocht die het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) op de korrel had om er op uw kosten asielzoekers in te huisvesten. Het gespuis van het COA had de villa willen kopen (vraagprijs € 599.000) om er zestien gelukszoekers die dankzij Mark Rutte en z’n kabinet in ons land terecht zijn gekomen in onder te brengen.

De eensgezinde mentaliteit om ons land te beschermen tegen de verloedering blijkt dus in Den Helder nog te bestaan. De inwoners krijgen het in die stad toch al voor de kiezen door de grote allochtone criminaliteit die daar heerst. Helaas kunnen de moedige mensen en de makelaar de pers niet te woord staan en dat vinden wij heel verstandig. Voordat je het weet komen er verkeerde linkse gesubsidieerde figuren op af die de bewoners succesvol voor de rechter gaan slepen. Eenmaal bij de rechter verlies je dit soort zaken altijd, de door Alexander Pechtold gestuurde rechters nemen het altijd op voor degenen die uit zijn op het ontmantelen van onze democratie.

HULDE VOOR DEZE INWONERS VAN DEN HELDER