Politie kan voortaan niet meer schieten op suikerpatiënten

Het gaat goed met Nederland, aanslagen vinden in ons land niet plaats want er gebeuren alleen maar ongevallen plaats veroorzaakt door mensen met suikerziekte. De kans is dan ook groot dat politiemensen zich zouden kunnen vergissen en de arme patiënten voor terroristen aanzien. Daarom heeft  de korpsleiding van de doorgaans corrupte politie besloten een deel van de agenten te ontwapenen.

Buitenlandse criminelen mogen van de rechter blijven in Nederland en het COA probeert villa’s te kopen voor potentiële terroristen nieuwe Nederlanders. Winkels gaan op de fles door de enorme aantallen winkeldiefstallen door met name asielzoekers.

Mensen die te gast zijn ons land beëindigen discussies met jonge vrouwen op deze manier.

We zijn blij dat de oorzaak van al deze onverkwikkelijkheden nu is gevonden, de politie was te zwaar bewapend, en dat lokt nou eenmaal misdaad en geweld uit!