Noodlijdende Telegraaf: tolken verstaan Donald Trump niet

 

De Telegraaf, ooit een krant met een grote oplage en veel lezers, nu een troosteloze rest smeulend as van het laatste papier van de ‘krant van wakker Nederland’, een koosnaam die de krant zichzelf gaf.

Als het even kan dan doet de krant er alles aan om iemand kapot te maken, tijdens De Tweede Wereldoorlog koos de krant meteen de zijde van de vijand toen de koninklijke familie met alle rijkdommen en gasvrij reiswiegjes naar Londen was uitgeweken. Als we hier alles gaan opsommen wat de Telegraaf op de kerfstok heeft, dan komt daar geen einde aan. We weten dat adverteerders en lezers de krant massaal de rug hebben toegekeerd (zelfs familieberichten worden de krant niet meer toevertrouwd) en dat er slechts een overname rest door een Belgisch concern, waarschijnlijk alleen om fiscale redenen.

Je zou verwachten dat De Telegraaf er alles aan zou doen om met kwalitatief goed nieuws te komen om te redden wat er te redden valt. Niets daarvan, op de valreep wordt Trump nog even neergesabeld omdat de tolken hem niet zouden begrijpen. De man spreekt Amerikaans/Engels en niemand verstaat en begrijpt hem niet, behalve tolken die er voor zijn opgeleid om iemand te verstaan en de woorden vervolgens te vertalen?

De nagenoeg failliete krant van Nederland zit met de handen in het haar waar zelfs geen kapper heil meer in ziet.