MH17 neergehaald met onderste steen!

Een zeker gevoel voor macabere humor kan de onderzoekers van de in 2015 op instigatie van de NATO door het Oekraïense naziregime neergehaalde MH17 niet worden ontzegd.

De verdachten zullen in Nederland worden berecht, volgens Nederlands recht. Dat is eigenlijk een wrange grap ten koste van de nabestaanden van de bijna 200 geliquideerde Nederlandse passagiers.

De rechtspraak in Nederland is inmiddels niet veel meer dan een derderangsvoorstelling met talentloze amateurs. Het zou mij niets verbazen als de vaste bezetting (de rechters, griffiers, officieren van justitie en al die corrupte advocaatjes), alleen zelf nog gelooft dat het iets voorstelt. Oh ja en dan misschien nog deze of gene verdorven en verlopen scribent voor een krantje. Of een “tv-journalist,” iemand dus die nog minder in zijn mars heeft en die werkt voor staatspedoprotector M. G. te H. Verder gelooft toch niemand meer in de rechtspraak?

Ongetwijfeld zullen straks allerlei Russen worden gedaagd . Verschijnen zullen ze natuurlijk niet, vooral niet omdat het gaat om een soort van slechte poppenkast waarvan de afloop al van tevoren is vastgesteld door de incompetente scenaristen en regisseurs op het “Ministerie van Veiligheid en Justitie.”

Maar ze krijgen natuurlijk wel een advocaatje toegewezen. Niet iemand die rechten heeft gestudeerd, maar iemand die is “opgeleid tot advocaat.” En jochie of een meiske met heel veel hiaten in de kennis.

Er is maar één verdediging mogelijk: eis tot onmiddellijk sepot, naar analogie van de zaak tegen Joris Demmink. Maar dat zullen de advocaatjes straks zeker en vast niet durven.

Slecht voor hun carrière. Carrière, haha. Ook dat is weer een aardige grap.