Jesse Klaver, ‘hoeder van de Nederlandse rechtsstaat’

Je zal je in  eerste instantie afvragen hoe het mogelijk is dat een menselijk wezen Jesse (asielklever) Klaver de titel ‘hoeder van de Nederlandse rechtsstaat’ toebedeelt.

Het is simpel , deze wezens hebben geen moraal, geen fatsoen en zullen de realiteit niet zien, zij leven tenslotte van subsidies en ander door de overheid ter beschikking gesteld roofgeld en trappen tegen mensen die willen weten wat er met hun belastinggeld gebeurt.

Vandaag lezen we een heel lang zwamartikel in het Financieel Dagblad ‘FD’. Hierin lezen we dat Henk van Houtum, en daar komt ie -Henk is expert in Europees grensbeleid en hoofddocent aan de Radboud Universiteit- Jesse Klaver de hoeder van de Nederlandse rechtsstaat noemt. Henk wordt dus vorstelijk betaald uit de belastingruif maar zal z’n broodheer natuurlijk niet beschermen. Henk meent dat het juridisch niet haalbaar is dat er afspraken met landen worden gemaakt om hun uitgekotste gelukszoekers thuis te houden. Henk gaat er vanuit dat het om vluchtelingen gaat die hun leven niet zeker zijn zonder een smartphone, huis, eten, zakgeld en uitkeringen van meer dan 4000 euro per maand. Daarom moeten ze allemaal hier naar toe komen want dan is het pas menselijk en juridisch zuiver en zijn ze pas echt veilig met een energielabel op hun statushuis.

Er is nog 1 pluspuntje, gelukkig heet deze hoogleraar nog Henk, binnenkort heet hij Mounier van Rotterdam!