Huurmoordenaars en lobbyisten willen meer wapens

Inderdaad, vandaag wordt gemeld dat de “koninklijke luchtmacht” meer JSFs wil. In de artikelen in de gelijkgeschakelde pers wordt een beetje gewauweld over “veiligheid in Europa,” “zelf doen,” blablabla. Voormalig huurlingenleider Dick Berlijn zei ook nog iets over “internationale verplichtingen.”

Daarmee sloeg hij de spijker op zijn kop. Want goedbeschouwd is de luchtmacht, evenals de rest van de Nederlandse strijdkrachten niet meer dan een bende huurlingen. Huurlingen die de regering in Den Haag ter beschikking moet stellen van de moordexpedities van de NATO. En die NATO is de vazallenclub van de VS, met als motto: “U vraagt en wij moorden.”

Met veiligheid heeft het allemaal niet veel te maken. En al helemaal niet met uw veiligheid, brave burger! Dankzij de terreurbombardementen van de NATO in Joegoslavië, Irak, Afghanistan, Syrië, Libië, Mali is een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen. Vluchtelingen die u in uw eigen achtertuin moet opvangen. Die dankbare vluchtelingen verkrachten uit erkentelijkheid dan weer uw dochters, stelen uw spullen, beroven u op straat.

Om nog meer vluchtelingen uw kant op te dwingen wil de “koninklijke luchtmacht” meer van die vliegende doodskisten, meer van dat JSF-schroot. Het is namelijk in alle opzichten een inferieur toestel, en geen partij voor zelfs gemiddelde vliegtuigen van de Russen en de Chinezen, die onze bazen in Washington beschouwen als de vijand. De JSF “was niks, is niks en wordt niks”, maar kost wel minstens € 100 miljoen per stuk. En Nederland heeft ook al bijna een miljard euro meebetaald aan ontwikkelingskosten.

En nu blijkt weer dat de “koninklijke luchtmacht” niet alleen een clubje huurmoordenaars is. Maar ook een stelletje ordinaire lobbyisten voor de wapenindustrie.

De fabrikant is dan ook Lockheed-Martin, voor wie de opa van de bolle met zijn importbruid indertijd zoveel nuttig werk heeft verricht.