Huurlingendag in Den Haag

Voor de dertiende keer wordt in Den Haag de “Veteranendag” georganiseerd. Er wordt wat gewauweld over hoge idealen en “vredesmissies.” Daarmee wordt bedoeld de soort vrede die heerst op een kerkhof. Vrede ook zoals de Romeinen die begrepen. De vrede die je krijgt als je een half dorp met de grond gelijk hebt gemaakt door bommen te gooien vanuit je F-16. De soort vrede die het KNIL in Indië vestigde door inlandse dorpen in Atjeh uit te roeien. De soort vrede die Nederlandse SS-vrijwilligers aan het Oostfront probeerden te bereiken, in het belang van de hogere idealen van de “Europese Beschaving.”

Er is eigenlijk geen wezenlijk verschil tussen de vrijwilligers (en veteranen) van vandaag en de 20.000 Nederlandse SS-vrijwilligers die tijdens de Tweede Wereldoorlog voor de Duitsers vochten. Ze knalden ver buiten Nederland (Oost-Europa) dingen kapot en mensen overhoop, in naam van hogere belangen en idealen. De vrijwilligers van toen zongen het Wilhelmus en bewezen eer aan de Vaderlandse driekleur. Zij droegen een uniform van buitenlandse snit, en een Duitse helm.

De vrijwilligers van vandaag knallen ver buiten Nederland (Afghanistan, Irak, Libië, Mali) dingen kapot en mensen overhoop, in naam van hogere belangen en idealen. Ze zingen het Wilhelmus en bewijzen eer aan de Vaderlandse driekleur. Zij dragen een uniform naar buitenlands (VS) model, en een VS-helm.

Arme jongens en meisjes. De meesten zijn echt “een beetje dom,” zoals het importbruidje ooit over die bolle opmerkte. Ze denken dat ze iets voor hun land doen, maar dat is natuurlijk flauwekul. Huurlingen zijn het, meer niet.

En om die idioten nu te gaan bewieroken? In een land dat domoren en domheid openbaar bewierookt, kan het niet goed gaan. En inderdaad, het gáát niet goed in Nederland. U mag uw vinger opsteken als u vindt dat het wél goed gaat.