Een nieuwe wapenspreuk

Heeft u nog een bankrekening? Ja u moet natuurlijk wel, want eigenlijk is het hebben van een bankrekening zo ongeveer verplicht. Want, geen bankrekening, geen salaris. Wel zo makkelijk voor de bank, en wel zo makkelijk voor de belastingdienst. Ze proberen u ook wijs te maken dat betalen per bank en met de pinpas veel veiliger is dan contant geld. U weet inmiddels natuurlijk ook allang dat de dieven u dan misschien niet meer op straat beroven van uw geld, maar dat de dieven nu elders zijn te vinden. In een comfortabele stoel achter een computerscherm. Bij de bank bijvoorbeeld. Of bij de overheid.

Gek dat een bankrekening de facto verplicht is, maar dat u er toch kosten voor moet betalen. Het gaat feitelijk om een vorm van gedwongen winkelnering. Daarom zouden die bankkosten dus aftrekbaar moeten zijn. Sterker nog, u zou die kosten moeten terugkrijgen van de overheid.

Inmiddels wil de belastingdienst ook nog dat u aangifte doet via uw computer. De overheid gaat er dus gemakshalve van uit dat u een computer heeft, maar daar wil de overheid natuurlijk ook niet voor betalen. U ziet, u wordt op slinkse wijze bestolen en u heeft het zelf niet eens in de gaten.

Het wordt echter waarschijnlijk nog veel vervelender, dus het wordt tijd om voortaan uw bankrekening leeg te halen zodra er geld op is gestort. Beter nog om een rekening over de grens te openen en daar in het vervolg uw salaris op te laten storten.

Want wat is er aan de hand? In Italië wordt per 1 juli aanstaande een maatregel van kracht waarbij de belastingdienst beslag mag leggen op een rekening als de houder bij voorbeeld is vergeten een verkeersboete te betalen. In voorkomende gevallen mag de belastingdienst ook het bedrag van een rekening halen indien daar aanleiding toe is.

De ervaring leert dat dit soort financiële overheidsterreur bliksemsnel navolging krijgt. En aangezien Nederland, net als Italië, een EU-provincie is, zal het niet lang duren of u zult net zo worden geterroriseerd als uw arme lotgenoten in Italië.

Frans is een mooie taal. Elegant ook. De wapenspreuk van Nederland luidt (sinds 1815): Je maintiendrai. Officieel te vertalen met: “ik zal stand houden.” Voor Prins Bernard betekende het “ik zal onderhouden,” namelijk zijn vele maîtresses. Voor de Nederlandse burger “ik zal onderhouden,” namelijk de staat en de familie “Oranje”.

In het kader van de vereenvoudiging van alles is het beter de wapenspreuk in te korten tot Je tiendrai, te vertalen met “ik zal vasthouden.” Zoals in de zin je tiendrai ton fric: “ik zal je poen vasthouden.”