€ 500 euro schadevergoeding voor spijbelende Islamitische kinderen

Het wordt bijna een dagelijks terugkerend ritueel. Nederland wordt steeds minder Nederland. Mensen die hier naar toe zijn gekomen om te genieten van uitkeringen vrijheid en democratie, ondermijnen onze rechtsstaat. Geholpen door gesubsidieerde figuren en misdadige advocaten die ook de economische vluchtelingen waarvoor geen plaats is in Europa aan wal helpen, worden de nieuwkomers die niet hoeven in te burgeren gewezen op mogelijkheden binnen onze verwerpelijke wetten die vervolgens door onze met name misdadige D66 rechters worden toegepast ten koste van ons land en ons verdiende geld.

Inmiddels zijn we zover dat de leerplicht kennelijk niet meer geldt voor allochtonen die menen hun eigen cultuur boven onze normen, waarden en wetten te moeten plaatsen. Twee islamitische kinderen uit Den Haag die niet op de klassenfoto konden, omdat ze vanwege het Offerfeest vrij hadden gevraagd, krijgen samen een schadevergoeding van vijfhonderd euro. Hun school heeft onderscheid tussen leerlingen gemaakt en dat is in strijd met de Algemene wet gelijke behandeling, zegt de kantonrechter. Het maakt niet uit waarom de kinderen niet aanwezig waren, omdat ze niet als gewone Nederlanders behandeld werden dient u ze een schadevergoeding te betalen.

 De ouders zijn heel erg blij met de uitspraak, zegt hun advocate: ‘Dit is wat ze hadden gehoopt.’

Je neemt dus vrij voor een niet officieel Nederlands feest, dat komt neer op spijbelen en het ontduiken van de leerplicht. Autochtone ouders zouden hiervoor geen toestemming krijgen en beboet worden. Omdat het hier islamitische kinderen betreft, moeten wij de kinderen en de ouders die ons al handen vol met geld hebben gekost, schadevergoeding betalen. De BV Nederland werkt racisme in de hand, zeker als het gaat om de rechterlijke macht die door D66 wordt aangestuurd.

Nederlanders offeren hun eigen land, wat een feest!