De verbale fraude drol van mr G.J.W. Pulles (Gerrit Jan)

Als zelfs de linkse gemeente Nijmegen aangifte doet tegen een zorginstelling die voor zover we nu weten minstens 1,1, miljoen euro heeft uitgegeven aan zaken waarvoor het geld niet bestemd was, dan weet menigeen genoeg. Het woord mag natuurlijk niet genoemd worden in Nederland maar mensen met een gezond verstand spreken dan over fraude of oplichting. Volgens de gemeente Nijmegen heeft zorginstelling “De Rigtergroep” haar cliënten, zeer kwetsbare mensen, belazerd door het van de gemeente ontvangen geld niet aan zorg te besteden maar aan andere onduidelijke zaken. Het gaat om gedeclareerde bedragen die bestemd zouden zijn voor het Persoonsgebonden budget (pgb).


Mr G.J.W. Pullens

Degene die beroepsmatig niet over een gezond verstand beschikt is natuurlijk een advocaat. Fraude is geen fraude, verkrachting is geen verkrachting etc. Zolang de advocaat kan liegen en bedriegen voelt hij zich als een vis in het water. Gerrit Jan Pullens is de advocaat van de Richter Groep en stelt al bij voorbaat dat de gemeente niets van pgb’s begrijpt en dat er nu al verkeerde conclusies zijn getrokken. Moet je nagaan, je constateert dat je geld aan andere zaken is uitgeven dan waarvoor het bedoeld is, en je krijgt te horen dat je er niets van begrijpt. Mr Pullens is goed in het draaien van verbale drollen, zolang ze stinken en geld opbrengen wat uiteindelijk uit uw (belasting) zak afkomstig is, zal Gerrit Jan doorgaan met z’n beroep, het draaien van verbale drollen!