Lang leve CDA politica Annie Schreijer

Leve Annie!

Annie Schreijer-Pierik is politica, en behoort als zodanig tot een groep waaraan geen al te hoge morele eisen gesteld mogen worden. Als invloedrijk lid van het CDA, statenlid, Tweede Kamerlid en lid van het Europese Parlement, heeft zij de laatste 20 jaar volop meegewerkt aan de afbraak van alles wat Nederland ooit een fatsoenlijk en leefbaar land maakte.

Maar onlangs heeft Annie iets heel belangrijks gedaan, waarmee zij haar twijfelachtige verleden misschien een heel klein beetje kan compenseren. Annie heeft namelijk een precedent geschapen, dat wel eens net zo belangrijk zou kunnen zijn voor de emancipatie van de burger als het laatste publieke optreden van haar verdorven en corrupte collega Eveline Herfkens. (In 2008 weigerde Eveline, hondsbrutaal een onterecht ontvangen huursubsidie van bijna € 200.000 voor een luxeflat in New York terug te betalen. Zij durfde dat vermoedelijk omdat zij het nodige wist over Ed van Thijn, met wie zij van 1983 tot 1990 was getrouwd, en over wie het hardnekkige gerucht gaat dat hij lid is van de Nederlandse pedonetwerken.)

Net als Eveline, durfde Annie “neen” te zeggen. Zij deed dat op de vraag of zij de bonnetjes wilde tonen om verantwoording af te leggen over de besteding van haar onkostenvergoeding van € 4.300 per maand.

Zoals Eveline een precedent heeft gecreëerd voor haar landgenoten (iedereen kan sinds 2008 immers op goede gronden aanspraak maken op uitkering door de overheid van bijna € 200.000), zo maakt de moedige daad van Annie het alle Nederlanders mogelijk om ook botweg te weigeren bonnetjes te laten zien aan de belastingdienst.

Hulde voor Annie! En voor Eveline natuurlijk.

 

Waarom heeft u de regel niet alsnog gevolgd toen u er van hoorde?

“Mijn eigen accountant ontraadde dat. Hij had technische bezwaren.” Lees verder